Zkušenosti na trhu vymáhání pohledávek máme již od roku 2003 a se správou nemovitostí od roku 2008

Firma Renovatio Capital s.r.o. vznikla v roce 2014 jako nástupce společnosti Pegasus Security Czech Republic s.r.o. a Pegasus Service Czech Republic s.r.o

Právě proto, máme ve znaku společnosti Pegase jako odkaz na dnes již neexistující   společnosti, ze kteých jsme převzali jejich znalosti, zkušenosti a know haw.

Renovatio v latině znamená obrození či znovuzrození, i zde cítíme odkaz něčeho co bylo znovuzrozeno.....

Firma se zabývá především vymáháním pohledávek a celkovou správou pohledávek klientů a také správou nemovitostí.