Outsourcing správy pohledávek

při kterém zajišťujeme komplexní řešení správy pohledávek našich klientů a to v rozsahu, které si klient sám zvolí z nabídky naší společnosti.

Kontakt s Vaším dlužníkem

 • písemný
 • telefonický
 • osobní
 • komunikaci s Vámi či pověřeným pracovníkem Vaší společnosti ve věci zajištění podkladů potřebných pro zahájení vymáhání pohledávky
 • osobní jednání s dlužníkem o úhradě jeho závazku, směřující k dodatečnému zajištění dluhu, sjednání splátkového kalendáře s rozhodčí doložkou.
 • v případě sjednané rozhodčí doložky soupis návrhu na vydání rozhodčího nálezu, tzv. žaloby a zastoupení v řízení před rozhodčím orgánem .
 • soupis návrhu na nařízení exekuce a zastoupení při jednání s exekutorem pověřeným vymáháním pohledávky
 • v případě dlouhodobější spolupráce poskytujeme poradenství při zpracování podkladů a postupů maximalizujících efektivnost a reálnou úspěšnost vymáhání vašich pohledávek
 • Nabízíme efektivní řešení s vynaložením minimálních finančních prostředkůHlavně rychlost, pružnost, průběžnou kontrolu exekuce a informování věřitele o jejím průběhu, ale zároveň:

1/ identifikace zaměstnání a majetku dlužníka

2/ zjištění majetku dlužníka

3/ obstarání potřebných podkladů pro exekuci

4/ sepsání návrhu na nařízení exekuce k příslušnému soudu 

Správa nemovitostí

 • úklid nemovitosti
 • opravy závad inženýrských sítí
 • běžnou údržbu zabraňující vzniku závad
 • drobné řemeslné práce (malování, drobné opravy)
 • řemeslné práce většího rozsahu (omítání budov, výměna oken)
 • vedení účetních záznamů nemovitosti
 • plánování oprav a údržby

Ke stažení - příkazní smlouva


Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.